Направи дарение

     Дарителските кампании публикувани на Lions.BG са благотворителни инициативи на Асоциация на Лайънс клубовете - Дистрикт 130 България или на Лайънс клубове, членове на Асоциацията. Отчитането и разходването на всички събрани средства се контролира от Общото събрание и УС на Асоциацията и се публикува на сайта след приключване на кампанията! Вашите дарения се насочват само и еднствено към конкретната акауза / кампания която сте избрали да подкрепите финансово и са напълно доброволни.

     АЛК Дистрикт 130 - България не съхранява и не обработва ваши лични данни. Системата за електрони дарения е разработена чрез платежен оператор за електрони разплания STRIPE. Данни за направените дарения се съхраняват единствено при оператора на платежната услуга.

Благодарим ви, че сте съпрчастни към каузите на Лайънс!

Приключили кампании